Wat is een datacultuur?

Succesvolle organisaties hebben een duidelijk bedrijfscultuur. Dit zijn normen, waarden, overtuigingen, attitudes en gedragingen die gedeeld worden binnen een organisatie en aligned zijn met de visie, missie en kernwaarden. Nu dat organisaties data steeds meer als een strategisch middel zien en een weg inslaan om een datagedreven organisatie te worden, wordt er vaker gesproken over het creëren van een datacultuur.

Een datacultuur verwijst naar de normen, waarden en praktijken binnen een organisatie die het belang van datagedreven denken en handelen ondersteunen. Het omvat de manier waarop gegevens worden verzameld, geanalyseerd, geïnterpreteerd en gebruikt om beslissingen te nemen en prestaties te verbeteren.

In een organisatie met een sterk datacultuur wordt data beschouwd als een waardevol bedrijfsmiddel, een asset, en wordt het actief gebruikt om inzichten te verkrijgen, processen te versnellen en beslissingen te ondersteunen. Het stimuleert ook het nemen van verantwoordelijkheid voor datakwaliteit en het delen van kennis en best practices met betrekking tot data-analyse.

De kenmerken van een sterk datacultuur:

 1. Datagedreven besluitvorming
  Beslissingen worden genomen op basis van feitelijke gegevens en analyses in plaats van onderbuikgevoelens of intuïtie. De directie heeft een duidelijke rol weggelegd voor data in hun organisatiestrategie en er zijn concrete plannen om de waarde van data voor de komende jaren te maximaliseren.

 2. Datageletterdheid (Data Literacy)
  Datageletterdheid begint met een bewustzijn van de waarde van data en begrijpen hoe ze data kunnen verzamelen, interpreteren en gebruiken om problemen op te lossen en kansen te identificeren. Daarnaast beschikken ze over de vaardigheden en kennis om gegevens te begrijpen, te analyseren en te communiceren. Ze kunnen gegevens effectief interpreteren en vertalen naar bruikbare inzichten. Uiteraard hoeft niet iedereen hetzelfde niveau van datavaardigheden te hebben maar er is een basisbegrip van wat data voor de organisatie kan doen.

 3. Data Governance & Management
  Er is aandacht voor de kwaliteit, nauwkeurigheid, toegankelijkheid, veiligheid en betrouwbaarheid van data. Ze streven naar consistente en betrouwbare data in het hele data ecosysteem om zo de gegevens effectief te beheren gedurende de gehele levenscyclus (van creatie tot vernietiging/archivering van data).

 4. Mensen en profielen
  Een onderdeel van datacultuur is continue aandacht voor welke personen en rollen nodig zijn voor een datateam. Welke geschikte professionals heeft een organisatie al in huis en wie moeten nog extern ingehuurd worden en voor hoe lang?

 5. Data-inzichten delen
  Er is een cultuur van het delen van inzichten en -resultaten vanuit de data binnen de organisatie. Medewerkers worden aangemoedigd om hun analyses en bevindingen met elkaar te delen om de collectieve kennis te vergroten.

 6. Technologische infrastructuur
  Een organisatie met een sterke datacultuur zorgt voor de juiste technologische middelen en infrastructuur om dataverzameling, -opslag en -analyse mogelijk te maken. Mensen maken uiteindelijk de beslissingen maar de juiste toekomstgerichte technologie is uiteraard onmisbaar.

Het ontwikkelen van een datacultuur is iets dat mensen samen moeten doen. Het betekent dat ook de directie en managers betrokken zijn en zich inzetten, dat er geld wordt besteed aan opleiding en training, en dat er een omgeving wordt gecreëerd waarin mensen worden gestimuleerd om op basis van data te denken en te handelen. Als een organisatie ernaar streeft om een sterke datacultuur te hebben, zal dat hen enorm helpen om nu en in de toekomst betere beslissingen te nemen, veel efficiënter te werken en meer tijd vrij te maken om groter te dromen.

 

Starten met een datacultuur opbouwen?

Heb je inspiratie en praktische handvatten nodig om jouw datacultuur op te bouwen en te borgen? Neem hieronder gerust contact op met ons en we helpen je graag op weg.

Deel dit insight met bijvoorbeeld collega's of vrienden

Feyan Pulmano

Marketing Lead & Proposition Expert

Hoi, ik ben Feyan.

Met 27 jaar ervaring in de wereld van data & analytics, zijn wij bij KVL gepassioneerd over het delen van inzichten met anderen. We vinden het geweldig om kennis en expertise te delen op het gebied van data en analytics, en helpen graag anderen hun begrip te vergroten.

Heb je vragen over bepaalde onderwerpen? Neem gerust contact met ons. Wij staan altijd klaar om te helpen.

Bekijk ook