Vragen tijdens de Masterclass Data Platform

Vragen tijdens de Masterclass Data Platform

Onze masterclass 'Maakt een Data Platform ons ook datagedreven?' leidde tot veel mooie vragen van deelnemers. Deze vragen en onze antwoorden willen we hieronder met jullie delen.

"Kunnen we datagedreven zijn als we nog niet in de cloud zitten?"

Ja, dat kan. Klanten van KVL starten vaak on premise (niet in de cloud). Datagedrevenheid is niet alleen techniek, maar meer een mindset die je moet creëren. Op alle kwadranten valt er winst te behalen. Als een organisatie niet in de cloud zit betekent dat niet dat het geen data genereert. Geen enkel bedrijf met deze ambitie zal nog zonder IT-infrastructuur werken. De cloud maakt het wel makkelijker om data te verzamelen, analyseren, te delen en/of te verrijken dat ten goede komt van een hogere mate van datagedrevenheid. Wij vinden de cloud daarom wel een toekomstbestendigere keuze maar er zijn ook argumenten te geven waarom je niet de cloud in zou willen.

"Moet iedereen in de organisatie datageletterd zijn?"

Antwoord: Ja. Iedereen binnen de organisatie moet datageletteerd zijn maar niet op hetzelfde niveau. Het is belangrijk dat iedereen de waarde van data kent zodat ze hier zorgvuldig mee om kunnen gaan. Denk bijvoorbeeld aan een telefoniste. Als die bij het noteren van de gegevens van een klant voor de makkelijke weg kiest en postcode 1000AA invult kan je voorstellen dat de marketing afdeling daar een probleem mee heeft. Zo`n ogenschijnlijk kleine beslissing kan leiden tot grote datakwaliteitsproblemen. Wat weer kan leiden tot het nemen van foute beslissingen. Je wil immers niet dat de directie onterecht denkt dat de grootste klantpopulatie in Amsterdam ligt met alle gevolgen van dien.

Een ander voorbeeld is omzet. Finance en Sales kunnen beide een verschillende definitie hanteren van omzet. Wanneer dit niet bekend is, kan er dus verwarring ontstaan over hoeveel de exacte omzet is. Andere onderwerpen waar verwarring en zelfs een dramatisch gevolg zou zijn, is als het over integriteit of privacy zou gaan. Daarom is het belangrijk dater in alle lagen van de organisatie een basisbegrip is van de waarde van data.

"Wat is het verschil tussen een data platform en een data warehouse?

Een datawarehouse is een begrip dat al vele jaren gebruikt wordt. Het centraal opslaan van data tbv analyse en/of rapportages is al iets dat veel bedrijven doen. De term data platform is een buzzword dat de laatste tijd veel wordt geopperd. In veel gevallen bedoelen de mensen hetzelfde maar in ons optiek is er wel degelijk een verschil.

Een data warehouse heeft het doel rapportages te voeden om vervolgens de gebruikers inzichten te geven. De stroom van data gaat één kant op.
Een data platform is veel meer dan alleen het voeden van rapportages. Het gaat om het creëren van een data ecosysteem, waar data van het datawarehouse dus gebruikt wordt door andere applicaties en deze vervolgens data kunnen genereren voor het data warehouse. Bij een data platform zie je de stroom van data ook twee of meerdere kanten opgaan. De essentie van een data platform is het delen van je data binnen je interne organisatie en soms ook het delen naar externe partijen.

"Hoe betrekken we de business erbij?"

Door gemeenschappelijke waarde te creëren.

De spreekwoordelijke kloof tussen business en IT komt vaak door miscommunicatie. Er worden andere talen gesproken. Het is daarom belangrijk om de business goed uit te leggen wat data & analytics inhoudt en helder te maken welke waarde er realistisch gezien verwacht mag worden. Dit doe je door inzichtelijk te maken waar de organisatie staat in termen van data literacy en datavolwassenheid. Natuurlijk is IoT, machinelearning en AI supergaaf om mee aan de slag te gaan,maar waarschijnlijk is dit nog veel te hoog gegrepen en moeten jullie eerst de lokale wedstrijd winnen en bijvoorbeeld met goede dashboards aan de slag gaan.

Als je op voorhand kennis deelt, stel je de business in staat om betere vragen te stellen en kan de IT duurzame requirements ophalen. Vaak helpt het om een onafhankelijk persoon de belangen bij elkaar te laten brengen. Dit kan iemand intern zijn of extern. Denk er bijvoorbeeld over na om de algemeen directeur/directie erbij te betrekken (zonder IT portefeuille). Die moeten tenslotte alle belangen van het bedrijf behartigen. Lukt dat niet? Dan mag je KVL altijd bellen.