De kracht van data in de tijd van CSRD, ESG en compliance

‘Compliance’ is een woord dat de komende jaren steeds vaker genoemd zal worden. De introductie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die als doel heeft om de transparantie van bedrijven over hun impact op milieu en samenleving te verhogen, heeft voor de betreffende bedrijven de urgentie om compliant te zijn aanzienlijk verhoogd.

De CSRD bouwt voort op de bestaande Non-Financial Reporting Directive (NFRD) en breidt de rapportagevereisten uit om meer gedetailleerde informatie te bieden over hoe bedrijfsactiviteiten impact hebben op milieu, sociale zaken en bestuur (ESG-criteria). Als al die termen je duizelig maken, dan geven we je eerst een voorbeeld vanuit data analytics om de verhoudingen in de terminologie helder te krijgen.

 

De juiste verhouding

Laten we naar datakwaliteit kijken. Hoe weet je nou of de kwaliteit van je data goed is? Datakwaliteit beoordeel je aan de hand van een paar criteria waaronder volledigheid, geldigheid, tijdigheid en nog elf andere criteria. En hoe beoordeel je volledigheid, dus in andere woorden: wanneer heb je alle data? Volledigheid meet je bijvoorbeeld door de aanwezigheid van alle records of de mate waarin alle attributen van de records zijn gevuld.

De verhouding tussen CSRD, ESG en ESRS is op een vergelijkbare manier af te pellen. De grote vraag is “Hoe beoordeel ik of mijn bedrijf duurzaam (corporate sustainable) is?” ‘Corporate Sustainability’ beoordeel je aan de hand van de ESG-criteria: Environment, Social en Governance. Deze drie criteria beoordeel je vervolgens langs een set van standaarden genaamd de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Deze 12 standaarden richten zich op verschillende aspecten van duurzaamheid, waaronder klimaatverandering, vervuiling, water- en mariene bronnen, biodiversiteit, gebruik van hulpbronnen en de circulaire economie maar ook sociale en governance kwesties. Op basis van deze standaarden zullen bedrijven meer inzicht moeten geven in hun duurzaamheidsprestaties en -strategieën, wat bijdraagt aan een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid en het ondersteunen van investeerders en consumenten in het maken van geïnformeerde beslissingen.

Het belang van goede datakwaliteit

Om het makkelijker te maken hebben we het vanaf nu over de nieuwe ESG-regels. Deze ontwikkelingen en eisen markeren een significante verschuiving in hoe bedrijven moeten rapporteren. Een wezenlijk onderdeel in deze verschuiving is de kwaliteit van data en de toepassing van geavanceerde data-analyse. Het belang van goede datakwaliteit en data-analyse vormt de basis voor het voldoen aan de nieuwe ESG-regels. Voor bedrijven betekent dit dat de informatie die ze verzamelen en rapporteren over hun duurzaamheidsinspanningen uiterst nauwkeurig moet zijn om een goed beeld te geven van hun prestaties en impact. Dit is essentieel omdat stakeholders, waaronder investeerders, klanten en regelgevende instanties, steeds meer transparantie eisen. Inaccurate of misleidende data kan leiden tot een verlies van vertrouwen en potentieel ernstige financiële en reputatieschade. 

Goede datakwaliteit leidt tot betere data-analyses. En data-analyses spelen een sleutelrol in het interpreteren van grote hoeveelheden data om inzichten te krijgen in prestaties, trends en risico’s. In de context van duurzaamheidsrapportages stellen geavanceerde data-analyses bedrijven in staat om complexe informatie over milieu-impact, sociale verantwoordelijkheid en governance uitgebreid in kaart te brengen en te rapporteren. Een voorbeeld is dat ze in de wegtransportsector, met behulp van slimme data-analyse, hun brandstofverbruik kunnen analyseren en identificeren welke routes en voertuigen het meest efficiënt zijn. Dit leidt weer tot kosteneffectieve en milieuvriendelijke transportoplossingen.

Data Analytics als enabler om aan ESG-regels te voldoen

De technologie voor data-analyse blijft in sneltempo evolueren, waardoor bedrijven krachtige hulpmiddelen tot hun beschikking hebben om data te beheren en te analyseren. Het gebruik van advanced analytics en machine learning biedt bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden voor het identificeren van patronen en trends in grote datasets. Bedrijven kunnen dit inzetten om meer gerichte en effectieve duurzaamheidsstrategieën te ontwikkelen. De implementatie van geavanceerde data-analyse en goede datakwaliteit wordt verder versterkt door de kracht van data platforms. Deze platforms spelen een belangrijke rol in het delen van data binnen de keten, wat essentieel is voor het voldoen aan de nieuwe ESG-regels.

Door data naadloos te delen tussen partners, leveranciers en klanten, kunnen bedrijven een holistisch overzicht krijgen van hun duurzaamheidsimpact maar ook die van hun hele waardeketen. Denk bijvoorbeeld aan een data platform dat het mogelijk maakt voor wegtransportbedrijven om real-time informatie te delen over de CO2-uitstoot van hun voertuigen, het brandstofverbruik en de efficiëntie van routes. Dit maakt het mogelijk voor alle betrokken partijen om inzichten te verkrijgen in de milieu-impact van hun activiteiten en gezamenlijk te werken aan het verminderen van emissies. De mogelijkheid om data op een gestandaardiseerde manier te delen en te analyseren via een data platform faciliteert niet alleen de compliance aan de huidige ESG-regels, maar stelt bedrijven ook in staat proactief te anticiperen op toekomstige eisen.

Niet nadenken maar voordenken

Een groot deel van het bedrijfsleven heeft nog een reactieve houding t.o.v. deze nieuwe ontwikkelingen maar juist met de kansen die data en technologie biedt, is het nu veel meer mogelijk om je optimaal voor te bereiden en vooruit te kijken. Nadenken is goed maar voordenken is beter. Hoe meer bedrijven investeren in hun data analytics, goede datakwaliteit, een krachtig data platform, hoe meer ze een voortrekkersrol spelen in de transitie naar een duurzamere toekomst.

Benieuwd naar wat data analytics nog meer voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op. 

Deel dit insight met bijvoorbeeld collega's of vrienden

Feyan Pulmano

Marketing Lead & Proposition Expert

Hoi, ik ben Feyan.

Met 27 jaar ervaring in de wereld van data & analytics, zijn wij bij KVL gepassioneerd over het delen van inzichten met anderen. We vinden het geweldig om kennis en expertise te delen op het gebied van data en analytics, en helpen graag anderen hun begrip te vergroten.

Heb je vragen over bepaalde onderwerpen? Neem gerust contact met ons. Wij staan altijd klaar om te helpen.

Bekijk ook