Algemene Gebruikersvoorwaarden van lerenbijkvl.nl

Laatst bijgewerkt: 3 oktober 2023

Welkom op de website van KVL Academy (hierna aangeduid als “we”, “ons”, of “onze”). Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna aangeduid als “Gebruiksvoorwaarden”) regelen uw gebruik van onze website op [Website URL] (hierna aangeduid als de “Website”). Door de Website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website gebruikt.

1. Toegang tot de Website

1.1. U moet minimaal 18 jaar oud zijn of de wettelijke leeftijd hebben om contracten aan te gaan in uw rechtsgebied om onze Website te gebruiken.

1.2. U gaat ermee akkoord om de Website uitsluitend te gebruiken voor legitieme doeleinden, zoals het verkrijgen van informatie over de diensten en e-learnings die worden aangeboden door KVL Academy, evenals het inschrijven voor trainingen.

2. Intellectuele Eigendomsrechten

2.1. Alle inhoud op de Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, video’s en software, is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van KVL Academy of onze licentiegevers.

2.2. U mag de inhoud van de Website niet kopiëren, wijzigen, distribueren, verspreiden, publiceren, reproduceren of op enige andere wijze gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KVL Academy.

3. Inschrijving voor Trainingen

3.1. Als u ervoor kiest om u in te schrijven voor een training aangeboden door KVL Academy via de Website, zijn de specifieke voorwaarden en kosten van toepassing zoals vermeld op de relevante inschrijvingspagina. Door u in te schrijven voor een training, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

4. Wijzigingen en Beëindiging

4.1. KVL Academy behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken de Website en deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

5. Privacy

5.1. Uw gebruik van de Website is onderworpen aan ons Privacybeleid, dat u hier kunt vinden [Link naar Privacybeleid]. Door de Website te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van ons Privacybeleid.

6. Contactgegevens

6.1. Als u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden of contact wilt opnemen met KVL Academy, kunt u dat doen via de contactinformatie die op de Website wordt vermeld.

Door deze Website te gebruiken, verklaart u dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn aan alle bepalingen en voorwaarden hierin. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de Website niet te gebruiken.