Ambitie: het meest datagedreven waterschap van Nederland worden
  • case

Ambitie: het meest datagedreven waterschap van Nederland worden

KVL helpt Hoogheemraadschap Rijnland met hun ambitie om het meest datagedreven waterschap van Nederland te worden. Onze aanpak leggen we uit aan de hand van onze 4 Viability Quadrants, startend met de ambitie van de organisatie.

Data Ambition:

Het meest datagedreven waterschap van Nederland worden

Plan:

Basis op orde: Starten met beperkt team (Data Taskforce) en beperkte scope. Standaard neerzetten a.d.h.v. 2 representatieve use-cases

Optimaliseren: evalueren, bijsturen, aanscherpen

Groei: Op basis van lessons learned de visie en groeimogelijkheden bepalen (zoals Advanced Analytics)

Tools:

Rijnland koos voor Azure Native als technologie voornamelijk vanwege de flexibiliteit (zelf code te schrijven en aan te passen) en onafhankelijkheid om zelf aan nieuwe data initiatieven te bouwen, de efficiëntie om de beoogde use-cases af te handelen en de toegankelijkheid tot beschikbare kennis en professionals in de markt.

People:

Een multidisciplinair team bestaande uit een Data Taskforce (mensen van Rijnland) en professionals uit twee externe schillen: Projectstaffing (projectbasis) en Flexibile Staffing (specialistische kennis). Opschaling en afschaling van experts op het gebied wanneer dit nodig is.

Skills:

Nog onafhankelijk van de keuze van een tool is er een bepaalde skillset nodig voor een implementatie van een platform. KVL heeft dit inzichtelijk gemaakt en waar nodig (Data Engineer en Report building) de eindklant voorzien van trainingen en coaching on the job. Voor de solution architect heeft Rijnland gekozen voor een externe invulling van deze rol.

Het resultaat:

De ambitie om het meest datagedreven waterschap van Nederland te worden wordt nu gedragen en uitgevoerd. Het data platform op Azure is schaalbaar en flexibel genoeg voor een goed fundament in de toekomst. Rijnland kan snel inspringen op nieuwe vragen vanuit het werkveld en trends in het data domein. De ontwikkelingen van Rijnland zijn niet onopgemerkt gebleven en andere waterschappen willen graag weten hoe Rijnland deze stappen op gebied van Data & Analytics heeft gemaakt.

Groei door data

Wij maken organisaties datagedreven. Maak vrijblijvend een afspraak, we helpen je graag op weg met Data & Analytics.

Direct contact