Hoogheemraadschap Rijnland

Ambitie: het meest datagedreven waterschap van Nederland worden

KVL helpt Hoogheemraadschap Rijnland met hun ambitie om het meest datagedreven waterschap van Nederland te worden. Onze aanpak leggen we uit aan de hand van onze 4 Viability Quadrants, startend met de ambitie van de organisatie.

Data Ambition:

Het meest datagedreven waterschap van Nederland worden

 

Plan:

Basis op orde: Starten met beperkt team (Data Taskforce) en beperkte scope. Standaard neerzetten a.d.h.v. 2 representatieve use-cases

Optimaliseren: evalueren, bijsturen, aanscherpen

Groei: Op basis van lessons learned de visie en groeimogelijkheden bepalen (zoals Advanced Analytics)

People:

Een multidisciplinair team bestaande uit een Data Taskforce (mensen van Rijnland) en professionals uit twee externe schillen: Projectstaffing (projectbasis) en Flexibile Staffing (specialistische kennis). Opschaling en afschaling van experts op het gebied wanneer dit nodig is.


Skills:

Nog onafhankelijk van de keuze van een tool is er een bepaalde skillset nodig voor een implementatie van een platform. KVL heeft dit inzichtelijk gemaakt en waar nodig (Data Engineer en Report building) de eindklant voorzien van trainingen en coaching on the job. Voor de solution architect heeft Rijnland gekozen voor een externe invulling van deze rol.

Het resultaat:

De ambitie om het meest datagedreven waterschap van Nederland te worden wordt nu gedragen en uitgevoerd. Het data platform op Azure is schaalbaar en flexibel genoeg voor een goed fundament in de toekomst. Rijnland kan snel inspringen op nieuwe vragen vanuit het werkveld en trends in het data domein. De ontwikkelingen van Hoogheemraadschap Rijnland zijn niet onopgemerkt gebleven en andere waterschappen willen graag weten hoe Rijnland deze stappen op gebied van Data & Analytics heeft gemaakt.

KVL heeft onlangs een presentatie over data platformen gegeven aan het Waterschapshuis (koepelorganisatie voor 21 waterschappen in Nederland) die heel goed is ontvangen. Wordt zeker vervolgd!

 

Neem, geheel vrijblijvend, contact met ons op

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Of contacteer direct een van onze experts

Bas van Baar

Head of Operations

06 13753195

adviesregie@kvl.nl