RON2275 edit website
Welke Data & Analytics specialisten heb jij nodig?

Welke Data & Analytics specialisten heb jij nodig?

Heb jij ook behoefte aan (meer) Data & Analytics professionals die het verschil kunnen maken? Samen met jou stellen we vast welke expertise jouw organisatie op kortere en langere termijn nodig heeft. Met ons diverse team aan Data & Analytics professionals maken wij de beste match met jouw organisatievraagstukken. Dit is wat wij ‘Strategic Staffing’ noemen.

Klik hier

Creëer je Data & Analytics Dream Team

In onze 25 jaar ervaring in de wereld van data & analytics hebben wij heel wat inzichten verzameld over het bouwen van goed functionerende data team, oftewel Dream Teams. In onze gratis Transformation Paper delen wij graag onze beste inzichten met je.

✔ 3 belangrijkste expertisegebieden

✔ de competenties van een Data & Analytics Dream Team

✔ soft skills en de rol van HR

Download
T Ppaper dream team thumbnail

Drie expertisegebieden waarin we je graag helpen

Strategic Staffing thema Business

Business

Wat is de uitdaging?

Het scherp(er) maken van de business-vraag en ontwerpen van concrete praktische oplossingen die meetbaar en schaalbaar zijn.

Hoe helpen we je?

Met verhelderende analyses en inzichten passend bij jouw context en gedragen door de organisatie.

Welke rollen leveren we hier zoal voor?

 1. Business- en Informatie-analisten
 2. Data Management & Governance specialisten
 3. BI & Analytics specialisten
 4. Data-analisten
 5. Dashboarding & Reporting specialisten

Lees meer

Data Science database monitoring

Techniek

Wat is de uitdaging?

Goedwerkende en toekomstbestendige technische oplossingen die optimaal aansluiten bij de businessvraag.

Hoe helpen we je?

Data & Analytics experts die de juiste verbinding weten te maken tussen de business(vraag) en de techniek.

Welke rollen leveren we hier zoal voor?

 1. Data-architecten
 2. Data Warehouse developers & ETL-ers
 3. Testspecialisten
 4. Cloud & Data engineers
 5. Data scientists

Lees meer

Strategic Staffing Delivery thumbnail

Delivery

Wat is de uitdaging?

Projecten opleveren binnen tijd, budget en scope en tegelijkertijd de bijbehorende veranderingen soepel managen.

Hoe helpen we je?

We leveren inhoudelijke expertise, heldere verwachtingen en creëren draagvlak binnen jouw organisatie.

Welke rollen leveren we hier zoal voor?

 1. Scrum Masters
 2. Product Owners
 3. Tech Leads
 4. Transformatiemanagers
 5. Programma- en Projectmanagers

Lees meer

Strategic Staffing model

Strategic Staffing model high res 3

Kies jouw Data & Analytics specialist

Sleep links en rechts om de diverse Data & Analytics rollen te bekijken.

ST Data Analyst

Data Analyst

Uitdagingen van de klant
Vaak weinig tot geen inzicht vanuit de data, matige datakwaliteit en het ontbreken van een data-architectuur. De data systemen en databases worden niet optimaal onderhouden. Er worden te weinig bruikbare inzichten vanuit de data gedeeld met managers of bedrijfsleiders.

Verantwoordelijkheden
Data opschonen en analyseren, interpreteren van de resultaten, inzichten creëren en advies geven over goed gebruik van data in de toekomst.

Belangrijkste stakeholders.
Management, teamleiders in afdelingen waaruit de data wordt geanalyseerd.

Deliverables voor stakeholders
Data analyses en interpretatie van resultaten, presentatie van bevindingen en aanbevelingen.

Meer info

ST Data Engineer2

Data Engineer

Uitdagingen van de klant
Data is niet in de juiste vorm, plaats en op het juiste moment toegankelijk. Data die nodig is voor de business wordt moeizaam uit de systemen of apps gehaald en kan daardoor ook niet effectief gepresenteerd worden in een dashboard of een rapport.

Verantwoordelijkheden
Data ontsluiten, data prepareren, data integreren, data modelleren, data beschikbaar stellen voor business intelligence of advanced analytics specialisten.

Belangrijkste stakeholders
Systeem beheerders, Business users, Analisten, Data Scientists

Deliverables voor stakeholders
Ontsluiten van de juiste data en transformeren naar de gewenste output voor andere gebruikers.

Meer info

ST Product Owner

Product Owner

Uitdagingen van de klant
Onvoldoende visie op het eindproduct, de wensen en ambities van de stakeholders worden niet meegenomen in de ontwikkeling en daardoor is er geen transparantie en draagvlak vanuit de rest van de organisatie. De Product Owner monitoort de voortgang aan en houdt de stakeholders betrokken.

Verantwoordelijkheden
Stakeholder communicatie, bieden van transparantie als het gaat over doelen, waarde van het werk en productvisie.

Belangrijkste stakeholders
Interne organisatie, afnemers, Scrum Master

Deliverables voor stakeholders
Rapportages aan geldverstrekkers, zorgen dat de systemen beheerd en onderhouden worden n.a.v. wijzigingen in te ontsluiten applicaties.

Meer info

ST Data Scientist

Data Scientist

Uitdagingen van de klant
Bezit een berg aan vooral ongestructureerde big data waar onontgonnen kansen op diepere analyses om bruikbare inzichten en voorspellingen te genereren voor de business.

Verantwoordelijkheden
Schrijven en toepassen van algoritmes om data te ontsluiten, ongestructureerde/ruwe data omzetten in bruikbare data, verkregen inzichten uit data vertalen naar concrete aanbevelingen voor de bedrijfsvoering, beheren en verbeteren van datastromen en -analyses.

Belangrijkste stakeholders
Data Engineers, Data Analisten, Business Analisten, management & directie

Deliverables voor stakeholders
Dataproducten, rapporten van analyses en verbetervoorstellen voor de business.

Meer info

ST Dashboard Consultant

Informatie Analist

Uitdagingen van de klant
Een kloof tussen business en IT. De techniek sluit (goed) niet aan bij wat de business nodig heeft. De informatieanalist slaat de brug tussen Business en IT bij de ontwikkeling en realisatie van (nieuwe) informatiesystemen.

Verantwoordelijkheden
Analyseren van bedrijfsprocessen en informatiestromen, ontwikkelen informatiesystemen en genereren nauwkeurige en uitgebreide rapporten over operationele gegevens.

Belangrijkste stakeholders
Gebruikers, projectmanagers, product owners, ontwerpers, architecten en businessanalisten.

Deliverables voor stakeholders
Visiedocument, inventarisatie van Actoren, Domein- en Procesmodel met interfaces naar externe systemen.

Meer info

ST Data Management Consultant

Data Steward

Uitdagingen van de klant
Geen vastgestelde definities van data, slechte datakwaliteit, data niet voor het juiste doel gebruikt waarvoor het verzameld is en voldoet niet aan de gewenste eisen van data-eigenaar.

Verantwoordelijkheden
De data steward is namens de data eigenaar verantwoordelijk voor de datakwaliteit en de bijbehorende processen. Deze persoon begrijpt hoe de data door de organisatie loopt en heeft inzicht in de relatie van de gegevensstroom tussen de data producers en de data consumers.

Belangrijkste stakeholders
Data Owner, Data Consumers, andere data stewards (bv DBA's)

Deliverables voor stakeholders
Informatie over data domein (vraagbaak), Definities, (Datakwaliteits) requirements

Meer info

ST Data Architect

Solution Architect

Uitdagingen van de klant
Standaarden en richtlijnen op het gebied van data management zodat er een centraal Data & Analytics platform komt en niet een wirwar aan oplossingen die ieder op zijn eigen manier werken. Door dat te standaardiseren is het duidelijk waar mensen aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten.

Verantwoordelijkheden
Het opstellen van een toekomstbestendige architectuur

Belangrijkste stakeholders
Data Engineers, Data Analisten en Enterprise Architect

Deliverables voor stakeholders
Documenten over architectuur, standaarden, modeleringen en frameworks voor engineers en analisten.

Meer info

ST Data Management Consultant2

Data Management consultant

Uitdagingen van de klant
Organisaties hebben steeds meer data in huis en lopen daardoor ook steeds meer risico op een datalek, hack of je moet lang wachten om de juiste data te krijgen. Daarom moet je data management op orde zijn voor de organisatie, beheer en onderhoud van je data.

Verantwoordelijkheden
Opzetten beleid en organisatie van de end-to-end levenscyclus van gegevens, van creatie tot pensionering, en de gecontroleerde voortgang van gegevens binnen elke fase.

Belangrijkste stakeholders
CDO, Proceseigenaren, Data eigenaren, BI en data-architectuur.

Deliverables voor stakeholders
Advies, strategie, beleid, frameworks implementatie Data Management invalshoeken.

Meer info

ST Data Engineer

Data Modelleur

Uitdagingen van de klant
Vragen vanuit de business kunnen of worden niet vanuit de data beantwoord. Er zijn geen goede of actuele rapportages vanwege een gebrek aan processen om grote hoeveelheden (ruwe) data om te vormen naar data geschikt voor rapportages.

Verantwoordelijkheden
Vertaling van de businessvraag naar technische invulling, datakwaliteitscontroles, waarborging van ontwerpstandaarden, architectuur & Datamodellering.

Belangrijkste stakeholders
Zowel business, van wie de vraag binnenkomt, als de ontwikkelaar, wie het uiteindelijk bouwt.

Deliverables voor stakeholders
Analyse / dataflow documentatie, update datamodel en technische bestanden zoals DDL en eventueel design documentatie voor testers.

Meer info

ST Dashboard Consultant2

Dashboard consultant

Uitdagingen van de klant
Het is onduidelijk wat de informatiebehoefte precies is, welke KPI's écht belangrijk zijn om te meten en dashboards met onnodige informatie. Informatie uit dashboards wordt ondermaats geïnterpreteerd. Geen bruikbare inzichten.

Verantwoordelijkheden
Inzichtelijk krijgen wat gebruikers nodig hebben in een dashboard om hun werk goed uit te kunnen voeren. Daarbij ook het uitvragen van informatie over hoe de data gebruikt zal worden.

Belangrijkste stakeholders
De eindgebruikers en het BI team. De dashboard consultant werkt nauw samen met het BI team.

Deliverables voor stakeholde
Een dashboard waar de gebruiker benodigde informatie uit kan halen en concrete handvatten voor aansturing en bijsturing.

Meer info

Samen bouwen

4 Bollen Strategic Staffing high res