Referenties

We werken voor uiteenlopende opdrachtgevers, met focus op banken, verzekeraars en overheden. Welke vraag een opdrachtgever ook heeft, de experts van KVL zijn altijd persoonlijk betrokken, kritisch en gericht op een resultaat om trots op te zijn. Benieuwd hoe andere opdrachtgevers de samenwerking met KVL ervaren? En welke resultaten dit hen heeft opgeleverd? Lees hieronder de referentiescases. 

ProBiblio is een full-service dienstverlener voor de openbare bibliotheken in Noord- en Zuid- Holland. ProBiblio streeft ernaar om als bibliotheekbranchespecialist een substantiële bijdrage te leveren aan het succes en de kwaliteit van de bibliotheken in haar verzorgings gebied. ProBiblio biedt een breed pakket van producten en diensten aan en hierbij kunnen de bibliotheken optimaal profiteren van de voordelen die schaalgrootte biedt.

Probiblio ondersteunt alle bibliotheken met services, variërend van HRM tot bibliotheekautomatisering en allerlei consultancydiensten. Aanleiding tot het project is een opdracht van de toenmalige minister Plasterk (OCW) om de digitalisering van de openbare bibliotheken verder vorm te geven en in dat kader een platform te ontwikkelen dat landelijke rapportages en informatievoorziening ondersteunt. De uiteindelijke doelstelling: Transparantie, meetbare prestaties en inzicht in resultaten van bibliotheken en rendement uit subsidies.

KVL combineerde DDM Studio (Dynamic Data Modelling) en SQL Server Fast Track en ontwikkelde in recordtijd een geavanceerd datawarehouse. De toegepaste techniek maakte een snelle en efficiënte bouw mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor lagere en voorspelbare ontwikkelings- en onderhoudskosten.

Aan de hand van een analyse van organisatieprocessen, prestatie-indicatoren en alle bronsystemen bouwde KVL eerst een datawarehouse met alle data van de circa 50 aangesloten bibliotheken. Hierin staan bijvoorbeeld alle leentransacties van de leden, klantprofielen, financiële data en de collecties van bibliotheken. Na de implementatie zijn het BI-gedeelte en het rapportageportaal ontwikkeld. Via CRM-dashboards kan het leengedrag worden gevisualiseerd.

Het gebouwde datawarehouse houdt rekening met toekomstige ontwikkelingen. Dankzij de BI-oplossing kunnen bibliotheken hun leden bijvoorbeeld aanbevelingen doen over te lezen boeken. Het datawarehouse ondersteunt de bibliotheken zo in een veranderde rol. Het BI-platform is schaalbaar en kan toenames van gebruikers en datavolumes gemakkelijk aan.

Het resultaat is dat de aangesloten bibliotheken beter in staat zijn om:

  • Snellere service aan de klanten te leveren. Een klant kan zelf binnen enkele seconden gegevens via de website opvragen.
  • Beter inzicht te krijgen in eigen processen en klantgedrag;
  • De bibliotheekleden te adviseren en aanbevelingen te doen voor te lezen boeken. Dit sluit ook aan bij de veranderende rol van de bibliotheek: van zoeken en vinden naar adviseren. Nieuwe inzichten leggen de basis voor nieuwe diensten; daarmee openen we de weg naar innovatie en een veranderde rol. Dat transformatieproces wordt trapsgewijs ondersteund met deze datawarehouse-applicatie.

Voor Probiblio geldt dat de de TCO met 50% is gereduceerd.

Ik heb bij AEGON, Bibliotheek.nl en ProBiblio samengewerkt met KVL. Zij hebben in alle projecten laten zien dat zij kunnen leveren. Zij hebben mij ondersteund met de realisatie van datawarehouses en marketingdatabases. Hun focus op het leveren van de gewenste functionaliteit samen met het opzetten van een gedegen Business Intelligence architectuur scheelt veel overhead en creëert draagvlak bij de IT-afdeling. De snelheid van ontwikkelen verrast me telkens weer.
Peter Vieveen, Onafhankelijk BI project leider

Van gedachten wisselen met één van onze experts
over data en analytics?