Self Service Business Analytics
  • practice

Self Service Business Analytics

Wil jij ook gebruikmaken van de kennis die aanwezig is in jouw organisatie en jouw mensen op een gecontroleerde manier toegang geven tot data? Dan ben jij toe aan Self-Service Business Analytics. Je krijgt niet alleen de juiste self-service BI tools, maar wij zorgen - tot in de details - dat de service perfect is afgestemd op de verschillende mensen, rollen en databehoeftes in jouw organisatie. Onze Self-Service Business Analytics Framework hebben we speciaal hiervoor gecreëerd: jou stap voor stap begeleiden naar het beschikbaar maken van data voor de verschillende gebruikers in de organisatie. Daarna zijn ze zelf in staat om tot nieuwe inzichten te komen vanuit de beschikbare data.

Voordelen van Self-Service Business Analytics (SSBA)

  • Leer jouw eigen data kennen en creeër inzichten: zelfvoorzienend om data om te zetten naar informatie
  • Meer analysecapaciteiten
  • Verbeteringen en besparende maatregelen
  • SSA wordt, m.b.v. onze Framework, volledig in jouw werkprocessen geïntegreerd
  • Nieuwe verbanden en inzichten geven ruimte voor innovatie

Wat is Self-Service Business Analytics?

Van de Ikea tot jouw lokale supermarkt, self-service is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Ook in de wereld van business intelligence groeit de behoefte van eindgebruikers om meer zelf te doen, zelf data aan te passen. Met de huidige tools is het nu mogelijk om het business potentieel, de analytische kracht en mogelijkheden te faciliteren. Hierbij wordt een rapportage en analytische omgeving, onder spelregels, beschikbaar gesteld aan de business zonder tussenkomst van IT. Vervolgens kan de gegenereerde toegevoegde waarde naar structurele toegevoegde waarde worden opgewaardeerd door deze op te nemen in een geborgde (governance) BI-omgeving.

Onze aanpak

  1. Gezamenlijk bepalen van de randvoorwaarden van de eerste succesvolle self service BI.
  2. Ondersteuning voor de aansluiting op de informatiehuishouding, databases, applicaties of data extracties.
  3. Spelregels worden bepaald met de business en BI, zodat er een gezonde samenwerking en groeipad ontstaat.
  4. Data Governance wordt ingericht zodat integratie met reeds beschikbare informatie mogelijk wordt en duidelijke meerwaarde hiervan wordt gerealiseerd.

Daarnaast is het van groot belang dat deze iteraties leiden tot tijdelijk gebruik of permanent gebruik. Op deze wijze benut je de voordelen van business flexibiliteit, innovatie en inzichten uit via de self-service weg en bereid je de stap hiermee voor de structurele borging in de integrale BI-omgeving.

De mogelijkheid ontstaat om nieuwe verbanden te leggen in de data door de gebruikers de vrijheid te geven voor een nieuwe manier van werken. Innovatie kan hier dan uit volgen omdat een SSBA-omgeving werkt als een soort proeftuin waarin prototypes ontwikkeld kunnen worden en nieuwe inzichten kunnen ontstaan. Vervolgens dienen deze weer naar een niveau getild te worden waarbij BI vanuit gecontroleerde feiten in de juiste context, gevalideerde rapportages kan leveren.

Voor een succesvolle implementatie zullen we de mensen van jouw organisatie trainen, begeleiden en inspireren. De beschikbaarheid van de medewerkers is essentieel voor ons Self-Service Analyticstraject om een inschatting te geven van het zelfredzaamheidsniveau. Daarnaast onderzoeken we zowel de huidige expertise van de aanwezige bronsystemen voor modelleringsdoeleinden, als het ambitieniveau van de integrale informatieontsluiting. We kijken ook naar de informatiebehoeften en indicatoren gerelateerd aan processen en besturing.

Self-Service ingericht door KVL

Samen kunnen we het self-service analytics gedachtegoed in jouw organisatie ontwikkelen. Wij geven je vleugels, leren je vliegen en brengen jou op vlieghoogte. De snelheid, de bestemming en de rest - dat bepaal je zelf.

Door op ‘Bel mij terug’ te klikken ga je akkoord met onze privacyverklaring.