Data Scientist
 • product

Data Scientist

Complex en divers. Dat kenmerkt de data die bedrijven tegenwoordig verzamelen. Om de waarde uit deze data te halen, is een verdieping in de analysemethodes nodig. Dit werd tot nog toe alleen gedaan door data scientists. Maar het probleem is: data scientists zijn schaars. Een Citizen Data Scientist (CDS) kan de oplossing bieden. Bij KVL hebben we deze professionals in huis die klaarstaan om jou te helpen. Ook kunnen we jouw analisten trainen tot Citizen Data Scientist.

Wat levert een Citizen Data Scientist jou op?

 • Leer jouw eigen data kennen en creeër inzichten: zelfvoorzienend om data om te zetten naar informatie
 • Diepere inzichten vanuit jouw data: vooruitkijkend en voorspellend
 • Inzichten die tot kostenbesparing leiden
 • Inzichten die tot efficiëntere bedrijfsprocessen leiden
 • Minder afhankelijkheid van data scientists
 • Meer databewustzijn in de organisatie

Waarom is een Citizen Data Scientist de oplossing?

Voorheen waren analyses vooral beschrijvend en diagnostisch: wat is er gebeurd en waarom? Tegenwoordig worden steeds complexere analysemethodes gebruikt. Deze zijn voorspellend of zelfs voorschrijvend van karakter: wat gaat er gebeuren en wat moeten we doen?

Deze analyses waren tot voor kort het domein van de data scientists. Door de komst van nieuwe tooling die voorzien is van kunstmatige intelligentie algoritmes, worden deze methodes toegankelijk voor een grotere groep mensen: de citizen data scientists. Zo kunnen complexe analyses op de data worden uitgevoerd zonder dat de gebruiker diepgaande kennis van de modellen nodig heeft. Denk aan clusteranalyse, lineaire regressie en decision trees. Natuurlijk is een zekere basiskennis van statistiek en modelleren nodig. Maar niet tot op het niveau van een data scientist.

De Citizen Data Scientist is de ideale oplossing als je een verdiepingsslag wilt maken in de analyses binnen je organisatie om daarmee waardevolle nieuwe inzichten op te doen. Die inzichten kunnen vervolgens worden doorvertaald naar concrete acties die helpen bij het verbeteren van interne bedrijfsprocessen of de service aan klanten.

De KVL Citizen Data Scientist

Onze Citizen Data Scientists kunnen jouw bedrijf helpen om die gewenste verdiepingsslag te maken in de analyses. Zij worden de verbindende factor tussen data science en business analytics. Onze CDS’s zullen de complexe analyses en de verkregen inzichten communiceren en visualiseren naar de business toe. Wel moet de tooling reeds beschikbaar zijn of worden aangeschaft.

Van Analist naar Citizen Data Scientist

Het is ook mogelijk om de huidige analisten in jouw bedrijf, door te laten groeien naar Citizen Data Scientists. Het voordeel is dat zij al weten wat er speelt, kennen de data en weten waar de kennisbehoefte ligt. KVL is momenteel bezig om een speciale training te ontwikkelen om jouw analisten naar het niveau te brengen van Citizen Data Scientist. Neem contact op met ons als je interesse hebt in deze training.

Van inzicht naar waarde

Inzicht is pas waardevol als je er wat aan hebt. Met Citizen Data Scientists kom je erachter wat er gaat gebeuren en weet je ook wat je moet doen. Wij helpen jou om de beste manieren te vinden om dit voor elkaar te krijgen.

Wat levert een Data Scientist jou op?

 • diepere inzichten uit gestructureerde en ongestructureerde data
 • inzichten die tot kostenbesparing leiden
 • creëren van nieuwe voorspellende modellen en evalueren van huidige modellen
 • voorkomen van procesverstoringen
 • voorspellen van toekomstige klantbehoeftes

Data Science

Data Science is de kunst van het vinden van complexe patronen in data. Dit vakgebied is in een stroomversnelling gekomen vanwege het steeds goedkoper worden van computeropslag en -rekenkracht, waardoor meer data wordt opgeslagen en sneller geanalyseerd kan worden. Data scientists bouwen analytische modellen om complexe patronen op te sporen, te analyseren en te valideren uit datastromen variërend van middelgroot naar enorm, ook wel Big Data genoemd. Data scientists hebben technisch inzicht, programmeervaardigheden en kennis van wiskunde en statistiek. Zij doen uitgebreide inhoudelijke kennis op van jouw businessdomein om zodoende de juiste analyses te kunnen uitvoeren en tot passende data-oplossingen te komen. Daarnaast hebben ze kennis van het ontwerp en gebruik van databases en data lakes. Ze zetten de mogelijkheden van Advanced Analytics, zoals machine learning en predictive analytics, in om vanuit jouw data met de juiste oplossingen te komen voor je business-uitdagingen.

Wat biedt KVL?

KVL biedt Data Science-oplossingen aan vanuit een integrale aanpak met oog voor business value, strategische waarde en implementatiecontext. Hierdoor leveren we een consistente data dienstverlening waarmee de kans op ROI wordt verhoogd. Door de nauwe samenwerking tussen de KVL practices kan snel de juiste professional worden aangehaakt, zodat processen goed op elkaar worden afgestemd.

Lees meer op onze Data Science projecten en resultaten pagina.

Data Science projecten en ervaring

Verder geldt dat KVL in ieder Data Science-project de volgende capabilities biedt:

 • een snelle start van het ontwikkelwerk en borging van kwaliteit door middel van een door ons ontwikkelde, flexibele standaardworkflow, die breed inzetbaar is
 • een maatwerkoplossing op basis van een basisstack open source tooling, waarbij componenten die al aanwezig zijn in het ecosysteem van de klant gemakkelijk kunnen worden opgenomen.
 • transparantie en herleidbaarheid van de werkwijze door documentatie waarin de genomen stappen helder zijn uitgelegd en onderbrengen van het project in een gestandaardiseerde mappenstructuur.
 • transparante dienstverlening door het maken van heldere afspraken omtrent projectvoorwaarden, documentatiestructuur, testen, tussenresultaten, etc.
 • groei in de volwassenheid van je data-analyse capaciteiten door de integrale benadering.

Een blik op de toekomst

Wie naar de toekomst kijkt, weet wat hij vandaag moet doen. KVL kan met behulp van data science met verrassende oplossingen komen voor jouw business-uitdagingen. Samen vertalen we jouw data in waardevolle inzichten en brengen we jouw business naar een hoger plan.

Door op ‘Bel mij terug’ te klikken ga je akkoord met onze privacyverklaring.