Train en behoud jouw Data & Analytics talenten

Train en behoud jouw Data & Analytics talenten

Een Data & Analytics Dream Team is essentieel voor een succesvolle datastrategie. Dit bouwen we in twee onderdelen op: ten eerste het aantrekken en behouden van Data & Analytics talenten en ten tweede het opbouwen van je Data & Analytics Dream Teams. In dit Transformation Paper beschrijven we hoe je dat doet.


In het eerste deel van de paper nemen we je mee in de 7 Sleutels tot Succes in het aantrekken én behouden van Data & Analytics (D&A) talent. Deze sleutels zijn:

 1. Bied jouw talent toekomstperspectief binnen de organisatie
 2. Leid ze op in een ijzersterke basisopleiding
 3. Zet trainers uit de praktijk in
 4. Heb oog voor Data & Analytics specialisaties
 5. Train ze holistisch in de expertises Business, Techniek en Delivery
 6. Ontwikkel hun Soft Skills
 7. Zorg voor ‘Continuous Learning’


In het tweede deel van dit Transformation Paper geven wij je praktische tips en tools om een echt Data & Analytics Dream Team samen te stellen en sterker te maken. Met behulp van een aantal kerncompetenties en een praktische matrix stellen we je in staat om te zien welke skills en talenten je zelf al in huis hebt en welke je zou moeten aantrekken. Door in drie ‘schillen’ te denken hou je de vorming, doorontwikkeling en optimalisatie van een D&A Dream Team overzichtelijk in termen van investeringen, schaalbaarheid en flexibiliteit.

De drie schillen waaruit een D&A Dream Team wordt opgebouwd zijn:

 1. Eigen Data Heroes: behorend tot de vaste kern van je Data & Analytics team(s).
 2. Project staffing: speciale expertise, toegevoegd aan je kernteam om langduriger te kunnen innoveren en te versnellen in projecten.
 3. Flexibele staffing: extra capaciteit en positieve impulsen voor incidentele en kortlopende (advies)opdrachten.

Aanvragen Transformation Paper

KVL Insight image 7 Sleutels tot Succes

7 Sleutels tot Succes

In het eerste deel van de paper nemen we je mee in de 7 Sleutels tot Succes in het aantrekken én behouden van Data & Analytics (D&A) talent. Deze sleutels zijn:

 1. Bied jouw talent toekomstperspectief binnen de organisatie
 2. Leid ze op in een ijzersterke basisopleiding
 3. Zet trainers uit de praktijk in
 4. Heb oog voor Data & Analytics specialisaties
 5. Train ze holistisch in de expertises Business, Techniek en Delivery
 6. Ontwikkel hun Soft Skills
 7. Zorg voor ‘Continuous Learning’


In het tweede deel van dit Transformation Paper geven wij je praktische tips en tools om een echt Data & Analytics Dream Team samen te stellen en sterker te maken. Met behulp van een aantal kerncompetenties en een praktische matrix stellen we je in staat om te zien welke skills en talenten je zelf al in huis hebt en welke je zou moeten aantrekken. Door in drie ‘schillen’ te denken hou je de vorming, doorontwikkeling en optimalisatie van een D&A Dream Team overzichtelijk in termen van investeringen, schaalbaarheid en flexibiliteit.

KVL Insight image 3 Schillen Dream Team

3 Schillen van een Dream Team

De drie schillen waaruit een D&A Dream Team wordt opgebouwd zijn:

 1. Eigen Data Heroes: behorend tot de vaste kern van je Data & Analytics team(s).
 2. Project staffing: speciale expertise, toegevoegd aan je kernteam om langduriger te kunnen innoveren en te versnellen in projecten.
 3. Flexibele staffing: extra capaciteit en positieve impulsen voor incidentele en kortlopende (advies)opdrachten.

Zoals in de sportwereld een topteam met de juiste training en ondersteuning tot wereldprestaties kan komen, zo verdient een D&A Dream Team de beste begeleiding bij de vorming, inbedding en doorontwikkeling ervan in de organisatie. Dit Transformation Paper besteedt dan ook speciale aandacht aan de rol van HR en het (team-)management hierin.

Het is tijd om je Data & Analytics Dream Team te bouwen!

DOWNLOAD TRANSFORMATION PAPER