De groei van Data & Analytics: van Descriptive naar Prescriptive

De groei van Data & Analytics: van Descriptive naar Prescriptive

In de afgelopen decennia heeft de ontwikkeling van data & analytics een enorme transformatie doorgemaakt, waarbij organisaties steeds beter gebruikmaken van gegevens om waardevolle inzichten te verkrijgen en beslissingen te ondersteunen. In dit artikel zullen we de verschillende fases van deze evolutie verkennen: Descriptive, Diagnostisch, Predictive en Prescriptive.

Fase 1: Descriptive

In de jaren 80 begon de opkomst van computers en databases de weg vrij te maken voor de eerste fase van data en analytics: de Descriptive fase. Organisaties begonnen gegevens vast te leggen en op te slaan in gestructureerde databases. Ze gebruikten eenvoudige rapportagetools om historische gegevens te analyseren en patronen te identificeren. Dit gaf hen de mogelijkheid om vragen te beantwoorden zoals "Wat is er gebeurd?" en "Hoe presteren we op dit moment?". Deze Descriptive analyses waren voornamelijk gebaseerd op het rapporteren van gegevens uit het verleden en het vaststellen van de huidige stand van zaken.

Fase 2: Diagnostisch

Naarmate de technologie zich verder ontwikkelde en de hoeveelheid beschikbare gegevens groeide, maakten organisaties in de jaren 90 de overgang naar de Diagnostische fase. In deze fase gingen bedrijven op zoek naar de oorzaken en verbanden achter de gegevens. Ze begonnen complexere analyses uit te voeren en gebruik te maken van datamining-technieken om verborgen patronen en trends te ontdekken. Dit stelde hen in staat om te begrijpen waarom bepaalde gebeurtenissen plaatsvonden en welke factoren daaraan bijdroegen. Met behulp van diagnostische analyses konden organisaties vragen beantwoorden zoals "Waarom zijn de verkoopcijfers in deze regio gedaald?" en "Welke factoren hebben invloed op klantloyaliteit?".

Fase 3: Predictive

De volgende fase in de evolutie van data en analytics is de Predictive fase, die echt tot bloei kwam in het begin van de 21e eeuw. Met de opkomst van geavanceerde algoritmen en machine learning-technieken werden organisaties in staat gesteld om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen op basis van historische gegevens. Ze begonnen voorspellende modellen te ontwikkelen om inzicht te krijgen in mogelijke scenario's en om beter te anticiperen op veranderingen in de markt. Dit opende de deur naar vragen als "Wat zal er waarschijnlijk gebeuren als we onze prijzen verlagen?" en "Welke klanten hebben de hoogste kans om ons product te kopen?". De Predictive fase gaf organisaties een concurrentievoordeel door hen in staat te stellen proactief te handelen en beslissingen te nemen op basis van toekomstige uitkomsten.

Fase 4: Prescriptive

En nu, in het huidige tijdperk, zijn we getuige van de opkomst van de Prescriptive fase van data en analytics. Deze fase gaat een stap verder dan het voorspellen van toekomstige gebeurtenissen en biedt aanbevelingen voor actie. Met behulp van geavanceerde algoritmen, kunstmatige intelligentie en optimalisatietechnieken kunnen organisaties nu op geautomatiseerde wijze optimale beslissingen nemen. Ze kunnen modellen ontwikkelen die suggesties doen over welke acties moeten worden ondernomen om specifieke doelen te bereiken. Dit opent de deur naar vragen als "Hoe kunnen we onze marketinguitgaven optimaliseren om de verkoop te maximaliseren?" en "Wat is de beste route voor onze bezorgdienst om de kosten te minimaliseren?". In de Prescriptive fase worden beslissingen niet alleen voorspeld, maar ook geoptimaliseerd op basis van meerdere variabelen.


De ontwikkeling van data e& analytics heeft een fascinerende reis doorgemaakt van eenvoudige beschrijvende analyses tot geautomatiseerde prescriptieve modellen. Terwijl organisaties hun gegevensvermogen blijven ontwikkelen, worden ze beter in staat gesteld om gegevens om te zetten in waardevolle inzichten en actiegerichte aanbevelingen. Het is spannend om te bedenken wat de toekomst zal brengen, aangezien nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie, big data en the Internet of Things het landschap van data & analytics verder zullen veranderen en verrijken.

Data door de jaren heen

Fase 3: Predictive

De volgende fase in de evolutie van data en analytics is de Predictive fase, die echt tot bloei kwam in het begin van de 21e eeuw. Met de opkomst van geavanceerde algoritmen en machine learning-technieken werden organisaties in staat gesteld om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen op basis van historische gegevens. Ze begonnen voorspellende modellen te ontwikkelen om inzicht te krijgen in mogelijke scenario's en om beter te anticiperen op veranderingen in de markt. Dit opende de deur naar vragen als "Wat zal er waarschijnlijk gebeuren als we onze prijzen verlagen?" en "Welke klanten hebben de hoogste kans om ons product te kopen?". De Predictive fase gaf organisaties een concurrentievoordeel door hen in staat te stellen proactief te handelen en beslissingen te nemen op basis van toekomstige uitkomsten.

Fase 4: Prescriptive

En nu, in het huidige tijdperk, zijn we getuige van de opkomst van de Prescriptive fase van data en analytics. Deze fase gaat een stap verder dan het voorspellen van toekomstige gebeurtenissen en biedt aanbevelingen voor actie. Met behulp van geavanceerde algoritmen, kunstmatige intelligentie en optimalisatietechnieken kunnen organisaties nu op geautomatiseerde wijze optimale beslissingen nemen. Ze kunnen modellen ontwikkelen die suggesties doen over welke acties moeten worden ondernomen om specifieke doelen te bereiken. Dit opent de deur naar vragen als "Hoe kunnen we onze marketinguitgaven optimaliseren om de verkoop te maximaliseren?" en "Wat is de beste route voor onze bezorgdienst om de kosten te minimaliseren?". In de Prescriptive fase worden beslissingen niet alleen voorspeld, maar ook geoptimaliseerd op basis van meerdere variabelen.

De ontwikkeling van data e& analytics heeft een fascinerende reis doorgemaakt van eenvoudige beschrijvende analyses tot geautomatiseerde prescriptieve modellen. Terwijl organisaties hun gegevensvermogen blijven ontwikkelen, worden ze beter in staat gesteld om gegevens om te zetten in waardevolle inzichten en actiegerichte aanbevelingen. Het is spannend om te bedenken wat de toekomst zal brengen, aangezien nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie, big data en the Internet of Things het landschap van data & analytics verder zullen veranderen en verrijken.

Door op ‘Bel mij terug’ te klikken ga je akkoord met onze privacyverklaring.