Data strategy

Identificeren van kansen door beter datagebruik

Met een quick scan identificeren we binnen jouw organisatie wat de (extra) mogelijkheden zijn om met behulp van business analytics jouw prestaties verder te verbeteren en de omzet en winst te laten groeien.

Aan de hand van de uitkomsten van de quick scan stellen we samen met betrokkenen een Business Analytics Roadmap op. Een concreet stappenplan waarin we vastleggen hoe we relevante data in jouw organisatie optimaal identificeren, verzamelen, opslaan, beheren, delen en gebruiken.

Data Value Assessment

Ons Data Value Assessment is een quick scan waarmee wij snel en gestructureerd in beeld brengen op welke wijze en met welke output, data worden gebruikt in jouw organisatie. Maar dat niet alleen. Aan de hand van het Data Value Assessment maken we ook inzichtelijk hoe er nog meer waarde gehaald wordt uit data door een ‘state-of- the-art’ toepassing van business analytics in uw specifieke situatie.

Data Governance Audit

Met onze Data Governance Audit analyseren we in hoeverre uw organisatie voldoet aan de wettelijke eisen op het vlak van data governance. We geven concreet aan waar u eventueel verbeteringen moet doorvoeren en hoe u die in uw situatie het beste kunt realiseren. Daarnaast kijken we met de audit ook hoe u uw data in uw situatie nog beter kunnen managen en beschermen.

Data Roadmap

KVL’s Data Roadmap is een praktisch stappenplan om een (meer) data driven organisatie te bouwen. Hiervoor maken we samen met de relevante spelers in uw organisatie een doorvertaling van uw organisatiestrategie naar een datastrategie. Vragen die in KVL’s Data Roadmap worden beantwoord zijn bijvoorbeeld: welke data heeft u (nog meer) nodig om uw doelen te kunnen behalen, hoe kunt u deze data het beste opslaan en beheren, hoe gaat u uw date effectief ontsluiten en hoe zorgt u ervoor dat uw gebruikers het maximale uit uw dataoplossingen kunnen halen. Een belangrijk onderdeel van KVL’s Data Roadmap is een business analytics skills assessment. Met dit assessment kunnen we vaststellen wat het actuele kennis- en vaardighedenniveau is van uw medewerkers rond business analytics en wat gedaan kan worden om de eventuele lacunes daarin op te vullen.

Van gedachten wisselen met één van onze experts
over data en analytics?