Onze diensten

We adviseren op strategisch niveau over data en analytics. Met hoogwaardige expertise, innovatieve denkkracht en sterke persoonlijke betrokkenheid. Welke data-vraag een opdrachtgevers ook stelt, we zijn altijd gemotiveerd, staan achter ons advies en nemen ook verantwoordelijkheid voor de uitwerking van onze oplossingen. 

Onze dienstverlening

KVL is een full service dienstverlener op het vlak van Data & Analytics. Wij helpen jou aan betrouwbare data, waardevolle inzichten en concrete actie om meer uit jouw business te halen. Dat doen we met drie diensten: Consultancy, Detachering en Training. We werken voor uiteenlopende opdrachtgevers, met focus op banken, verzekeraars en overheden. Daarnaast hebben we uitstekende partnerships met bedrijven als IBM, Microsoft en Informatica. Daardoor zijn we nauw betrokken bij veel innovatieve en uitdagende projecten.

Een combinatie van onze dienstverlening heeft als belangrijk voordeel dat de kennis over jouw organisatie en datahuishouding geconcentreerd is bij één partij. Dit maakt het (samen)werken veel efficiënter en komt de kwaliteit van business analytics oplossingen ten goede.

  • Consultancy
    Onze data & analytics consultants adviseren op strategisch en operationeel niveau omtrent al jouw data & analytics vraagstukken.
  • Detachering
    Onze data & analytics experts worden ingezet als projectleider of projectlid bij het ontwerp, de uitwerking, de realisatie en/of de implementatie van data & analytics oplossingen.
  • Training
    Onze data & analytics trainers helpen organisaties om het maximale uit jouw data & analytics oplossing te halen.

Vijf aandachtsgebieden gericht op data & analytics

Met onze consultancy-, detacherings- en trainingsactiviteiten richten we ons op vijf aandachtsgebieden.
Samen dekken deze gebieden het totale data & analytics spectrum af.

1. Data strategy

Identificeren van kansen door beter datagebruik

Met een quick scan identificeren we binnen jouw organisatie wat de (extra) mogelijkheden zijn om met behulp van business analytics jouw prestaties verder te verbeteren en de omzet en winst te laten groeien. Aan de hand van de uitkomsten van de quick scan stellen we samen met betrokkenen een Business Analytics Roadmap op. Een concreet stappenplan waarin we vastleggen hoe we relevante data in jouw organisatie optimaal identificeren, verzamelen, opslaan, beheren, delen en gebruiken.

Lees meer

2. Data ecosystem

Versterken van data-ecosystemen

Met schaalbare data-engineering oplossingen helpen wij u om de datahuishouding slim in te richten. Hierbij besteden we ook de nodige aandacht aan de bescherming van data. Bovendien zorgen we ervoor dat onze oplossing volledig en inzichtelijk wordt gedocumenteerd.

ruimte
Lees meer

3. Business intelligence

Ontsluiten van relevante business-informatie

Samen met data experts of gebruikers gaan we op zoek naar de toegevoegde waarde in gecombineerde bedrijfsdata. Hiervoor zetten we geavanceerde data-analytics en data-visualisatie technieken in.

Lees meer

4. Business analytics

Creëren van nieuwe inzichten

Met state-of-the-art modellen ondersteunen wij de gebruikers in de organisatie om op een intuïtieve manier nieuwe inzichten voor de business te genereren. Indien gewenst organiseren we ook interactieve sessies met gebruikers. Tijdens deze sessies confronteren we de beschikbare data met de binnen jouw organisatie beschikbare kennis over producten, diensten, processen, markten, klanten en concurrentie. Zo komen we tot waardevolle nieuwe inzichten.

Lees meer

5. Business value

Implementeren van slimme acties voor business value

Wij helpen medewerkers om de nieuw verkregen inzichten door te vertalen in concrete groei- en verbeteracties voor de organisatie. We kunnen vervolgens ook helpen om de impact van deze acties op jouw business te meten. Zo ervaren medewerkers direct hoe juist gebruik van data een groot verschil maakt in het succes van jouw business.

Lees meer

Van gedachten wisselen met één van onze experts
over data en analytics?